Onze visie

Fossiele brandstoffen verdwijnen onvermijdelijk uit ons straatbeeld. De toekomst is aan zero emissie voertuigen en duurzame energiebronnen, zoals zon en wind. Waterstof is zeer geschikt om duurzame energie op te slaan en te gebruiken voor voertuigen.

Automobilisten zullen kiezen voor het gemak van snel tanken en een grote actieradius. Waterstof tanken duurt circa 4 minuten en levert een actieradius op van 500 - 800 kilometer. Natuurlijk zijn er voldoende vulpunten nodig om tegemoet te komen aan de wensen van automobilisten.

Fountain Fuel is daarom gestart met de voorbereiding voor het openen van waterstoftankstations bij belangrijke hoofdverbindingen. We kiezen voor toplocaties en werken nauw samen met overheid en bedrijfsleven, waardoor op korte termijn voldoende wordt getankt om rendabel te exploiteren.

Onze visie

Zon en wind spelen een belangrijke rol in de energietransitie, maar soms is het windstil en de zon schijnt niet altijd. Duurzame energie moet dus worden opgeslagen. Tijdens een proces dat elektrolyse heet wordt water met duurzame stroom ‘omgezet’ in waterstof. Die waterstof kan in allerlei voertuigen functioneren als brandstof.

Eigenlijk is een waterstofauto een elektrische auto, maar dan met een eigen elektriciteitscentrale aan boord. In een brandstofcel wordt de waterstof omgezet in elektriciteit. De tank met waterstof heeft een inhoud van 5 kilo en vervangt daarmee het enorme pakket aan accu’s dat in een gewone elektrische auto zit. De tank van een waterstofauto is in circa 3-5 minuten gevuld en levert dan een actieradius op van meer dan 500 kilometer.

Om grote hoeveelheden energie gedurende lange tijd op te slaan, blijkt waterstof gewoonweg de meest efficiënte optie. Daarnaast willen we er niet aan voorbijgaan dat de massale productie van accu’s grote nadelige effecten heeft voor milieu en economie. Cobalt en Lithium worden nu al het nieuwe goud genoemd. Straks worden deze grondstoffen schaars en duur. Op die manier ontstaat een nieuwe afhankelijkheid van import van grondstoffen. De winning van deze grondstoffen, gebeurd bovendien niet altijd met respect voor mens en milieu.

Een auto die op waterstof rijdt, stoot geen schadelijke stoffen uit. Daarom wordt de uitrol van waterstofmobiliteit nu gestimuleerd door de EU, de rijksoverheid en vanzelfsprekend de grote steden. Zij willen immers schone lucht voor haar inwoners. Massale transitie naar batterij-elektrische voertuigen zou enorme investeringen vereisen in de elektrische infrastructuur. De door de ECN op 50-70 miljard geraamde kosten, worden gedragen door burgers en bedrijven. Het is dan ook logisch dat veel politici inzien, dat waterstof als energiedrager de toekomst heeft.

Voor kleine auto’s, die korte afstanden rijden, blijft voorlopig een batterij-elektrische aandrijving een goede optie. Voor automobilisten die comfortabel willen rijden, zonder stress van een lege accu en lange oplaadtijden, is de waterstofauto echter de perfecte oplossing. Bijna alle grote automerken hebben dan ook al een model ‘op de plank liggen’. Ze wachten nu op een dekkende netwerk van tankstations. Er zullen immers maar weinig mensen zijn die voor het plezier enorme afstanden gaan omrijden om te tanken. Daarom ontwikkelt Fountain Fuel een netwerk van waterstoftankstation. Daarbij hebben we respect voor mens en milieu, zonder in te leveren op comfort van automobilisten.