Wij zijn Fountain Fuel!

Wij DOEN NU WAAR ANDEREN NOG STEEDS OVER PRATEN

Meet the founders:
Stephan Bredewold & Steef Severijn

Opgericht door twee idealisten en bovenal ondernemers; Stephan Bredewold en Steef Severijn. Samen één missie: de toekomst duurzamer, eerlijker én schoner maken. Hoe? Met de uitrol van een netwerk zero-emissie energiestations: in 2030 50 Fountain Fuels!

Zonder energie staat alles stil. Wij zijn voor beweging. Maar dan wel met duurzame energie. Wij zijn wel een beetje klaar met de vraag ‘waarom?’ Het is tijd om keuzes te maken en de handen uit de mouwen te steken.  

Wij doen nú, waar anderen nog stééds over praten!

Steef en Stephan voor luifel

Onze missie: van 3 naar 11 naar 50 Fountain Fuels

We zijn in 2016 gestart met Fountain Fuel om onze woorden om te kunnen zetten in daden. We bouwen sindsdien aan een netwerk van zero-emissie energiestations, op strategische locaties door heel Nederland.

Dat was niet altijd eenvoudig. Grond is schaars, vergunningsprocedures traag, subsidietrajecten complex en het duurde ‘even’ voordat investeerders geloofden in de kansen van Fountain Fuel.  We hebben, kortom, een lange weg afgelegd om te komen waar we nu staan:
de realisatie van onze eerste Fountain Fuels in 2023.

We starten in het midden van Nederland in Amersfoort. Rotterdam en Nijmegen volgen snel.  Rondom de zomer 2023 verwachten wij de volgende locaties te kunnen aankondigen. Houdt daarvoor onze locatiepagina in de gaten!

Onze visie: waterstof speelt een cruciale rol in de energietransitie

De energietransitie is onvermijdelijk. Soms lijkt er een stammenstrijd gaande tussen waterstof-fans en batterij-believers. Het ‘waterstofkamp’ legt de focus op netcongestie en de ‘batterij-stroming’ benoemd het energieverlies bij de productie van duurzame waterstof. Bovendien is de mening ontstaan dat waterstof vooral iets is voor de industrie.

Bij onze stations combineren we beide technieken. De technieken vullen elkaar aan – het beste van twee werelden. Bovendien is het onverstandig om alle eieren in 1 mandje te leggen. Batterij-elektrische mobiliteit heeft nu een voorsprong. Waterstof-elektrisch loopt daar iets achteraan, maar maakt nu een inhaalslag. Het gebrek aan goede waterstoftankstations is  één van de belemmeringen voor de groei van het aantal voertuigen. Wij doorbreken de vaak benoemde kip-ei discussie. In de omgeving van de aangekondigde stations ontstaat nu veel meer vraag naar waterstofauto’s.

Haak jij ook je karretje bij ons aan? Hoe je dat doet, lees je op de pagina ‘Doe mee’.

Ons managementteam

Onze partners

We bouwen onze Fountain Fuels niet alleen!
Met de hulp van onze partners, zoals bouwbedrijven, brancheorganisaties, overheden, kennisinstellingen, autobedrijven én onze investeerders werken we aan onze missie.

FountainFuel samenwerking tussen diverse partijen

Download de brochure

De energietransitie is onvermijdelijk.

Om klimaatverandering tegen te gaan, wordt er steeds meer duurzame energie geproduceerd. Opslag en distributie van duurzame energie is cruciaal. Veel kan batterij-elektrisch, maar zonder waterstof komt de energietransitie tot stilstand. In de mobiliteit zal waterstof een cruciale rol spelen.

Wil je meer lezen over onze visie en ambities? Download onze brochure.

Wij respecteren jouw privacy. Lees meer in onze Privacy Policy.