Aanbestedingsprocedures:

  1. Europese Openbare aanbestedingsprocedure;
    ‘advies – en ingenieursdiensten waterstoftankstations’

Fountain Fuel voert voor de aanbesteding van ‘Advies- en ingenieursdiensten waterstoftankstations’ een Europese openbare procedure uit.
De opdracht waar het om gaat betreft:

  • Het voorbereiden, opstellen en op naam van Opdrachtgever indienen van de achttal ontvankelijke en Vergunbare Vergunningsaanvragen voor de realisatie van acht afzonderlijke waterstoftankstations bij de bevoegde gezagen.

Het aankondigingsformulier voor deze aanbesteding is beschikbaar op TED (Tenders Electronic Daily). Klik op deze link 2022/S 010-019833 om toegang te krijgen tot de bekendgemaakte aankondiging op TED.


Om toegang te krijgen tot de Aanbestedingsstukken dient u zich middels een mail aan te melden bij info@fountainfuel.com
In de mail dient u het emailadres op te geven dat toegang tot de Aanbestedingsstukken dient te krijgen.