Privacy Policy

Fountain Fuel respecteert en beschermt jouw privacy. Deze privacyverklaring informeert je over ons privacy beleid en de manier waarop jouw gegevens verzameld en gebruikt worden. Op het gebruik van onze website www.fountainfuel.com, downloadbrochures en alle verrichtingen die plaatsvinden met gebruikmaking van deze website, is Nederlands recht van toepassing.

Deze website is eigendom van en wordt beheerd door:

Fountain Fuel B.V.
Louis Couperusplein 52, 2514 HR Den Haag
E-mail: info@fountainfuel.com

Fountain Fuel is verantwoordelijk voor de gegevens die worden verzameld via deze website.

Persoonsgegevens die wij verwerken

Fountain Fuel verwerkt jouw persoonsgegevens om de service die wij bieden te verbeteren en om acties naar klanten en geïnteresseerden uit te kunnen zetten binnen de organisatie van Fountain Fuel en aan haar gelieerde ondernemingen.
Het gaat hierbij om persoonsgegevens zoals namen, (e-mail)adressen en overige contactinformatie.

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar.
Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is.
Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de onlineactiviteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je ervan overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@fountainfuel.com, dan verwijderen wij deze informatie.

Fountain Fuel staat in voor een goede kwaliteit van de gegevensverzameling. De gegevens worden nauwkeurig bijgehouden en goed beveiligd. Fountain Fuel doet alles binnen haar macht om de kwaliteit van de beveiliging hoog te houden.

Bewaartermijn

Fountain Fuel bewaart je persoonsgegevens niet langer dan wettelijk, fiscaal of praktisch nodig is voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Als je niet akkoord bent met het feit dat Fountain Fuel jouw gegevens verzamelt, dan kun je dit melden bij Fountain Fuel via info@fountainfuel.com. Ook kun je via dit e-mailadres rectificatie aanvragen van jouw gegevens. Je hebt altijd recht op toegang tot jouw gegevens, je dient hiervoor een schriftelijk verzoek in te dienen bij Fountain Fuel. We reageren zo snel mogelijk, maar uiterlijk binnen vier weken, op jouw verzoek.

Delen van persoonsgegevens met derden

Fountain Fuel verkoopt jouw gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken als dit nodig is om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die jouw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens. Fountain Fuel blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Fountain Fuel gebruikt alleen technische cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op je privacy. Deze cookies laten Fountain Fuel toe om anonieme statistieken samen te stellen met als doel de website te verbeteren en te beheren. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op jouw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en jouw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen.

Klachten

Heb je een klacht over het gebruik van jouw persoonsgegevens? Dan wijzen wij je op de klachtenprocedure bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Deze instantie is bevoegd om kennis te nemen van jouw klacht.

Download de brochure

De energietransitie is onvermijdelijk.

Om klimaatverandering tegen te gaan, wordt er steeds meer duurzame energie geproduceerd. Opslag en distributie van duurzame energie is cruciaal. Veel kan batterij-elektrisch, maar zonder waterstof komt de energietransitie tot stilstand. In de mobiliteit zal waterstof een cruciale rol spelen.

Wil je meer lezen over onze visie en ambities? Download onze brochure.

Wij respecteren jouw privacy. Lees meer in onze Privacy Policy.