Wij investeren niet in fossiele technieken uit de vorige eeuw

Waarom?

Zonder energie staat alles stil. De energietransitie is onvermijdelijk. Klimaat, schone lucht, geopolitiek en leveringszekerheid spelen allemaal een rol bij de keuzes die we maken om de energietransitie te laten slagen. Cruciaal is de opslag en distributie van die energie. Daarvoor zijn verschillende technieken beschikbaar. In mobiliteit is soms waterstof de beste oplossing en in andere situaties zijn accu’s de beste keuze. Batterij-elektrisch laden is al ‘onderweg’, waterstof tanken heeft nog een zetje nodig.

Hoe?

We starten snel en flexibel projecten die succesvol en tastbaar zijn om zero-emissie mobiliteit op de kaart te zetten. Daarbij is techniek belangrijk, maar wordt het succes gedragen door een goede businesscase, heldere communicatie en een doordachte lange termijnvisie. Projecten verdienen in 1e instantie een steuntje van overheden, maar moeten op termijn zonder subsidie haalbaar, schaalbaar en rendabel zijn.

Wat?

De uitrol van een netwerk zero-emissie energie-stations, waar batterij-elektrisch laden en waterstof tanken hand in hand gaan. De stations hebben een ‘sympathieke uitstraling’; Tanken of laden bij Fountain Fuel is ‘leuk & cool’. Randvoorzieningen zoals horeca, shops, deelauto’s, foodmarket, hub-functionaliteiten versterken ons imago en succes. De ontwikkeling wordt in de 1e fase mede gedragen door lokale bedrijven en overheden; daarbij ondersteunt door onze organisatie, robuuste partners en investeerders met visie.