Fountain Fuel bouwt een netwerk van zero-emissie energiestations waarin we waterstof tanken en elektrisch snelladen combineren.

Op weg naar duurzame mobiliteit 

De energietransitie is in volle gang. Het thema staat hoog op de (inter)nationale agenda. Het Akkoord van Parijs en het Klimaatakkoord in ons eigen land stellen terecht ambitieuze doelen en de waarschuwingen uit het recent gepubliceerde IPCC-rapport worden serieus genomen. Meer dan ooit voelen mensen de noodzaak van een veilige en gezonde leefomgeving. We moeten onze energievoorziening verduurzamen en mobiliteit draagt daar in hoge mate aan bij. Fossiele brandstoffen zijn vervuilend en hebben veel CO2-uitstoot. In 2030 moeten daarom alle nieuwe personenauto’s in Nederland emissievrij zijn. Waterstof speelt in deze transitie een cruciale rol.

 

Waterstof 

Waterstof is geen vrij beschikbare energiebron, maar een energiedrager. Waterstof wordt gemaakt door water met behulp van elektriciteit te splitsen in waterstof en zuurstof. Wij kiezen voor groene waterstof. Bij de productie van groene waterstof wordt gebruik gemaakt van duurzame elektriciteit uit bijvoorbeeld zon en wind. Waterstof is een schone energiedrager. Bij gebruik komt elektriciteit, warmte en alleen zuivere water(damp) vrij. Het kan gebruikt worden voor verwarming van huizen, industriële processen, elektriciteitsvoorziening en mobiliteit. De productie van duurzame elektriciteit neemt toe en de afname door auto’s, huizen en industrie wordt steeds groter. Hierdoor raken elektriciteitsnetwerken overbelast. Het kost veel tijd en geld om ons elektriciteitsnetwerk geschikt te maken voor dit toenemende elektriciteitsgebruik. Voor transport en opslag van grote hoeveelheden energie is waterstof de meest efficiënte en goedkope oplossing. 

 

Mobiliteit & waterstof 

Binnen afzienbare tijd rijden we voornamelijk batterij-elektrisch en waterstof-elektrisch. De uitstoot van CO2 wordt namelijk steeds duurder en binnensteden gaan dicht voor voertuigen die stikstof, fijnstof of CO2 uitstoten. 

Vrijwel alle grote internationale spelers op het gebied van transport bevestigen dat waterstof dé nieuwe energiedrager wordt voor zwaar transport. Ook bouwondernemingen, taxibedrijven en doelgroepenvervoerders zien waterstof uiteindelijk als de beste optie voor hun bedrijfsvoering. Voor personenwagens gaat het vooral om gebruiksgemak, prijs en comfort. Daarin zal de individuele automobilist een keuze maken. Ooit werd het succes van Tesla als onmogelijk gezien. De auto-industrie wil niet een tweede keer laat op de rijdende trein stappen. Diverse fabrikanten staan klaar om de productie op te schalen. En overheden wereldwijd dragen bij met beleid en financiële middelen om waterstofmobiliteit te versnellen.

De voordelen van waterstofmobiliteit op een rij:

 • zero-emissie grote actieradius (de huidige personenauto’s ongeveer 600 kilometer)
 • bij koud weer minder verlies van range en vermogen
 • personenauto’s tanken in drie tot vijf minuten
 • waterstof-elektrische voertuigen zijn in verhouding lichter dan batterij- elektrische voertuigen, zodat er meer plek overblijft voor lading
 • grote investeringen door ondernemers in laadpalen of -pleinen zijn niet nodig
 • ontlasting van het elektriciteitsnetwerk in Nederland

Fontain Fuel – netwerk van zero-emissie energiestations

Waterstoftankstations hebben waterstofauto’s nodig en visa versa. Fountain Fuel bouwt zero-emissie energiestations op locaties waar gegarandeerd vraag naar waterstof is. Deze vraag komt in eerste instantie vooral vanuit de overheid, (lokale) ondernemers en particuliere koplopers. We stimuleren tegelijkertijd het aanbod van voertuigen door samenwerkingsafspraken met fabrikanten en leasemaatschappijen. We doorbreken de kip-ei discussie door zoveel aan het aanbod als aan de vraag te werken. 

Bij onze stations kun je zowel elektrisch snelladen als waterstof tanken. We bouwen bovendien een netwerk van energiestations in Nederland. Dat is nieuw en uniek in Nederland. Hierdoor is er altijd een perfect functionerend station op een acceptabele afstand vanaf je woning of bedrijf en bij een lange reis kun je ook tussendoor tanken. 

We gebruiken bewezen technologie, zodat de overstap van fossiel naar waterstof gemakkelijk te maken is. We hebben grondig onderzoek gedaan naar de techniek en toepassingen. Daarmee hebben we een voorsprong in kennis die wij gebruiken om nú marktpositie te realiseren.

 

Onze visie en strategie 

Fountain Fuel bouwt een netwerk van zero-emissie energiestations waarin we waterstof tanken en elektrisch snelladen combineren. De energietransitie is onvermijdelijk. Mobiliteit, distributie en opslag van energie zijn daarbij cruciaal. Zonder waterstof stagneert de energietransitie, waarbij ook mobiliteit een belangrijke rol speelt. Fountain Fuel bouwt zero-emissie energiestations en betrekt daarbij leveranciers van voertuigen, lokale ondernemers en consumenten. Doordat we zowel aan het aanbod als de vraag werken, creëren we een vliegende start voor elk station dat we bouwen. Bij onze stations kan je elektrisch snelladen en waterstof tanken. Met de beste apparatuur garanderen wij de hoogste kwaliteit en de beste beleving. En in de toekomst kan je naast je auto ook jezelf opladen. We starten met het bouwen van zero-emissie energiestations op plekken waar gegarandeerd vraag is. Vervolgens ontwikkelen we een netwerk van zero-emissie energiestations. Dat doen met hulp van lokale ondernemers en overheden. We werken samen met sterke partners zoals bijvoorbeeld Engie en Linde. En merken zoals Toyota, Hyundai, Stellantis, Renault en Hyzon ondersteunen ons. In 2030 hebben we vijftig stations geopend in Nederland.  

Op termijn gaan we de grens over. Met zwaar transport en op vakantie willen we van Oslo naar Rome en van Amsterdam naar Madrid kunnen rijden op waterstof. Om dat in de toekomst te realiseren, willen we nu al samenwerkingsverbanden aangaan met initiatieven in België, Duitsland, Frankrijk en Italië. Ook participeren we in een aantal Europese trajecten zoals CEF en IPCEI. In 2023 wordt een eventuele internationale uitrol verder geconcretiseerd. 

 

Marketingstrategie

“Fountain Fuel is duurzaam, innovatief en comfortabel.

Onze zero-emissie energiestation zijn echte blikvangers. Je herkent direct de uitstraling van Fountain Fuel. Met bewezen technologie en apparatuur leveren wij de hoogst mogelijke kwaliteit. Bij ons is het tanken van waterstof dezelfde ervaring als het huidige tanken en gaat bovendien net zo snel. Er kunnen meerdere auto’s tegelijk en direct achter elkaar door tanken. 

Bij Fontain Fuel laad je meer dan alleen jouw auto op. Want bij de meeste van onze zero-emissie energiestations vind je ook plekken om uit te rusten, gezond te eten of rustig te werken. Comfortabel voor onze klanten en het draagt bij aan een hoger rendement van onze energiestations. 

 

Infrastructuur 

Op dit moment is waterstof tanken nog maar beperkt mogelijk in Nederland. Veel particulieren en bedrijven willen de stap naar waterstof maken, maar wachten op een goede infrastructuur. Daarom exploiteren we in 2025 al elf energiestations verspreid door Nederland. In 2030 bestaat ons netwerk uit 50 zero-emissie energiestations. Dat is 25% van het aantal te verwachten stations. We verwerven vooral locaties via gemeentes en provincies. Daarbij zoeken we gericht naar een connectie tussen bedrijventerreinen, logistieke knelpunten en goede aansluitingen op de lokale netwerken. 

In 2022 starten we met bouwen in Amersfoort, Rotterdam en Nijmegen. We kiezen voor die plekken omdat al bij de opening van die stations direct vraag naar waterstof zal zijn. Overheden, ondernemers en particuliere koplopers zijn daar onze cruciale eerste klanten. Tegelijkertijd stimuleren we het aanbod van voertuigen op deze locaties door samen te werken met dealers, importeurs, leasemaatschappijen en fabrikanten. Daardoor realiseren we al kort na opening een positief operationeel resultaat. 

 

Ontwerp en exploitatie 

De look & feel van onze zero-emissie energiestations is uitgesproken en herkenbaar. We creëren hiermee een sterke identiteit en door het repeterende ontwerp besparen we kosten. Het duurzame ontwerp en de uitstraling van de stations sluiten naadloos aan bij onze visie. Het is onze intentie om onafhankelijk van bestaande tankstations te opereren. Op die manier bewaren we onze eigen identiteit. Voor de toekomst zien we wel kansen in samenwerking met te ontwikkelen energiepleinen vergelijkbaar met foodcourts. De exploitatie van onze stations hebben we ontwikkeld in samenwerking met ervaren tankexploitanten. Uiteraard hebben wij vernieuwingen in het ontwerp doorgevoerd. Vanuit de ervaring die we opdoen met de eerste reeks stations ontwikkelen we een franchisemodel.

Kortom, in zes stappen:

 1. Zero-emissie mobiliteit heeft de toekomst. Waterstof gaat daarin een belangrijke rol spelen. 
 2. Met onze voorsprong in kennis bouwen we nu een netwerk van zero-emissie energiestations. 
 3. Een netwerk levert schaalvoordelen op, maakt waterstof tanken herkenbaar en zorgt daarmee voor waarde opbouw in het merk. 
 4. Wij zijn uniek door als enige merk alleen zero-emissie energie aan te bieden. 
 5. We maken alleen gebruik van bewezen apparatuur. 
 6. We doorbreken de kip-ei discussie omdat we de bouw van onze stations combineren met het stimuleren van de vraag naar voertuigen rondom deze stations.

Organisatie Fountain Fuel

We hebben een holdingstructuur met een werkmaatschappij en diverse locatie maatschappijen. De structuur is in de vorm van een aandeelhoudersovereenkomst en statuten transparant vastgelegd. Akten zijn bij de notaris opvraagbaar. 

 

Bedrijfsvoering 

De bedrijfsvoering richt zich de eerste jaren primair op de uitbouw van het merk, sturing op de financiële resultaten en het managen van de groeiende organisatie. Halfjaarlijks rapporteren we de aandeelhouders over de voortgang van de realisatie van de vastgelegde bedrijfsdoelen en financiële kengetallen. Op basis van de rapportages worden bijeenkomsten georganiseerd die besluitvormend zijn over het eventuele bijsturen van de strategie. Denk hierbij aan het tempo van de uitbreiding of het aantrekken van nieuw eigen/vreemd vermogen.